NAŠIMI KLIENTMI SÚ:

 1. Podniky z oblasti hospodárstva a priemyslu s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky
 2. Potravinárske výrobné, skladovacie a predajné podniky
 3. Kúpeľné a liečebné zariadenia
 4. Predajne automobilov
 5. Stavebné podniky, firmy a stavby
 6. Zahraničné výrobné závody
 7. Banky a peňažné ústavy
 8. Objekty štátnej správy a armády Slovenskej republiky
 9. Úrady samosprávy miest a obcí
 10. Výrobné, predajné závody a sklady
 11. Obchodné nákupné centrá, zdravotnícke zariadenia, liehovary, závody autobusovej a nákladnej dopravy na celom území Slovenskej republiky a mnoho ďalších subjektov.