Vážení obchodní partneri,

spoločnosť Zásah 7, s.r.o., ako jedna z mála spoločností na úseku ochrany majetku, komplexne rieši otázky bezpečnosti na celom území Slovenskej republiky.
K plynulému plneniu činností v danom rozsahu má spoločnosť vytvorené samostatné prevádzky: Bratislava, Prešov, Prievidza, Trenčín.
Umiestnenie centrály spoločnosti v strede Slovenska v meste Bojnice umožňuje operatívnosť spolupráce s jednotlivými prevádzkami. Na všetky vykonávané činnosti vlastní spoločnosť Licenciu. Taktiež sme držiteľmi akreditácie z Prezídia policajného zboru v zmysle Zákona č. 473/2005 Z.z.
V súčasnej dobe má spoločnosť ~ 150 zamestnancov, z ktorých 1/3 sú držiteľmi zbrojného preukazu. Mimoriadnu pozornosť venujeme výkonu a profesionálnej príprave našich zamestnancov, ako aj kontrole ich činnosti v zmysle uvedeného zákona. Zvýšenú pozornosť venujeme personálnej práci so zamestnancami.
Všetci zamestnanci našej spoločnosti sú držiteľmi preukazu odbornej spôsobilosti SBS. Veková štruktúra zamestnancov je 38 rokov. Manažment spoločnosti sa skladá z riadiacich pracovníkov so skúsenosťami v oblasti riadenia bezpečnostných a vojenských zložiek. Každá nami poskytovaná služba je so zákazníkom individuálne riešená podľa jeho požiadaviek. Našou víziou je priblížiť sa maximálne potrebám zákazníka s cieľom vybudovania dôverného vzťahu, ktorého výsledkom je Vaša spokojnosť.