Detektívne služby

 1. Preverovanie obchodných partnerov, t.j. kompletný screening obchodného partnera zahrňujúci preverenie a analýzu jeho majetkových pomerov, platobnej morálky, solventnosti a vytipovanie jeho slabých stránok. Typickým záujemcom o tieto služby je obchodná spoločnosť, ktorá uzatvára kontrakt s novým klientom a chce eliminovať riziká neseriózneho partnera, prípadne zlepšiť pozíciu pri vyjednávaní o cene a podmienkach kontraktu.
 2. Preverovanie vlastného aj cudzieho manažmentu, ako aj jednotlivých osôb, čo do spoľahlivosti, povesti, finančných pomerov, vydierateľnosti a pod.
 3. Zisťovanie zamestnaneckej loajality, preverovanie terajších aj budúcich zamestnancov. Zamestnanci sú nepochybne najslabší článok firmy a úniky informácií a know-how touto cestou sú pomerne vysoké. Naša ponuka zahrňuje komplexné preverenie osoby. Je vhodné všade tam, kde jednotlivci disponujú veľkými potencionálne zneužiteľnými právomocami.
 4. Získavanie informácií o konkurencii v SR aj v zahraničí ( spoľahlivosť, platobná schopnosť, obchodné styky, image, a podobne).
 5. Činnosť v prospech poisťovní nielen na území SR (podvodné poistné udalosti, plnenie poisťovacích podmienok, a podobne).
 6. Činnosť podľa požiadaviek advokátnych, komerčno-právnych a realitných kancelárií (získavanie informácií pre jednotlivé kauzy, doručovanie písomností a podobne).
 7. Vyhľadávanie a odoberanie vecí neplateného leasingu.
 8. Vyhľadávanie nežiadúcich odposluchov prístrojmi špičkovej kvality.
 9. Pátranie a spolupráca pri pátraní po osobách a odcudzených veciach.
 10. Ochrana proti odpočúvaniu.
 11. Preverovanie identity a minulosti osôb.
 12. Poradenská činnosť v oblasti detektívnych služieb.