Technická služba

  1. Technická služba je vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí.
  2. Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na činnosti uvedené v odseku 1, ak sa tieto činnosti týkajú mechanických zámkov s menej ako trojbodovým uzamykacím mechanizmom z jedného miesta a prenosných trezorov.
Zásah 7, s.r.o. prevádzkuje technickú službu už od svojho vzniku. Dlhoročné odborné skúsenosti v oblasti projektovania, dodávok a montáží elektronických zabezpečovacích systémov a kamerových systémov sú dostatočnou zárukou pre kvalitné, spoľahlivé a bezpečné riešenia. Prevádzkujeme najmodernejšie pulty centralizovanej ochrany. Pre svoju bezpečnosť a spoľahlivosť si naše služby objednávajú aj bankové inštitúcie. Hlavné výhody technického zabezpečenia objektu:
  • nízke zriaďovacie náklady
  • možnosť použitia v interiéri aj exteriéri
  • každá manipulácia zaznamenaná v stredisku registrácie poplachov
  • rýchle vyhodnotenie narušenia chráneného priestoru
  • nízke prevádzkové náklady
Výhodná je aj kombinácia strážnej služby doplnená technickými prostriedkami ochrany objektu. Používaním technických prvkov zabezpečenia vrátane kamerových systémov podstatným spôsobom skvalitňuje výkon strážnej služby. Montáž, údržbu a servis elektronických zabezpečovacích systémov a kamerových systémov vykonávame na celom území SR. Vďaka používaniu najmodernejšej komunikácie medzi chráneným objektom a strediskom registrácie poplachov dokážeme v priebehu 1 až 2 sekúnd prijať signál o narušení chráneného objektu. Prenos informácií vykonávame v sieti mobilného operátora dátovým prenosom technológiou GPRS. Prenos informácií je trvalý a pri jeho prerušení z akéhokoľvek dôvodu okamžite vyhodnocujeme stratu spojenia s objektom a vykonávame vopred definované opatrenia. V mnohých mestách na celom území SR vykonávame výjazdy na narušené objekty buď svojimi vlastnými zásahovými jednotkami, alebo prostredníctvom zmluvných partnerov – Mestských polícií alebo súkromných bezpečnostných služieb. V prípade Vášho záujmu o monitorovanie objektu v konkrétnej lokalite nás kontaktujte pre získanie bližších informácií.
Ďalej vykonávame ochranu vozidiel a vyhľadávanie odcudzených vozidiel. Ochrana vozidiel je uskutočňovaná prostredníctvom zabudovaného autoalarmu a prenosu informácii na pult centrálnej ochrany. Rovnako príjmame aj polohu vozidla. V prípade narušenia alebo odcudzenia vozidla kontaktujeme majiteľa a v spolupráci s políciou realizujeme aj vyhľadanie vozidla. Aj v tomto prípade platí, že najlepšou ochranou je rýchla reakcia pri vzniku mimoriadnej udalosti. Modernou technológiou zistíme mimoriadnu udalosť takmer okamžite od jej vzniku.