Strážna služba

Poskytujeme komplexné služby na celom území SR. V tejto oblasti zamestnávame viac ako 150 stálych zamestnancov. Všetci sú držiteľmi preukazu odbornej spôsobilosti. Profesionálny tím našich pracovníkov spoľahlivo ochráni Váš majetok. Pri poskytovaní služieb sa riadime Zákonom č. 473/2005 Z.z. o súkromných bezpečnostných službách.


Viac...

Technická služba

Profesionálni a pravidelne odborne školení pracovníci vykonávajú montáž, údržbu a servis technických prostriedkov ochrany a kamerových systémov. Prevádzkujeme najmodernejšie pulty centralizovanej ochrany s prenosom signálu v sieti mobilného operátora cez GPRS a v mnohých mestách v SR vykonávame odborný zásah na narušených objektoch. Výkon strážnej služby dopĺňame technickými prostriedkami pre efektívnu ochranu Vášho majetku.

Viac...

Certifikáty a licencie

Spoločnosť má certifikovaný Systém manažérstva kvality (registračné číslo certifikátu: SK-U 19 045Q), ktorý potvrdzuje, že spoločnosť zaviedla a používa systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 v odbore Poskytovanie strážnej a technickej služby. Spoločnosť má Licenciu č.: PS000194 na poskytovanie strážnej služby a č.: PT002059 na poskytovanie technickej služby.

Výpis udalostí

Najmodernejšia technológia je našou dominantou. Dnes už nepotrebujete žiadať o výpis udalostí vo Vašom objekte (zakódovanie, odkódovanie, poplach, porucha). Po prihlásení prideleným menom a heslom si môžete sami skontrolovať správy z Vášho objektu, ktoré boli zaslané na náš najmodernejší pult centralizovanej ochrany.

Viac...