Strážna služba

Poskytujeme komplexné služby na celom území SR. V tejto oblasti zamestnávame viac ako 300 stálych zamestnancov. Všetci sú držiteľmi preukazu odbornej spôsobilosti. Profesionálny tím našich pracovníkov spoľahlivo ochráni Váš majetok. Pri poskytovaní služieb sa riadime Zákonom č. 473/2005 Z.z. o súkromných bezpečnostných službách. Sme držiteľmi certifikátu ISO 9001:2000.


Viac...

Technická služba

Profesionálni a pravidelne odborne školení pracovníci vykonávajú montáž, údržbu a servis technických prostriedkov ochrany a kamerových systémov. Prevádzkujeme najmodernejšie pulty centralizovanej ochrany s prenosom signálu v sieti mobilného operátora cez GPRS a v mnohých mestách v SR vykonávame odborný zásah na narušených objektoch. Výkon strážnej služby dopĺňame technickými prostriedkami pre efektívnu ochranu Vášho majetku.

Viac...

Detektívna služba

V modernej a uponáhľanej dobe už mnohí z Vás doplatili na neseriózneho obchodného partnera, nespoľahlivého zamestnanca či dokonca výkonný manažment. Naši pracovníci získajú pre Vás požadované informácie diskrétne, rýchlo a spoľahlivo. Sú vybavení najmodernejšou technikou, vlastnými skúsenosťami, trpezlivosťou a odborným úsudkom.

Viac ...

Výpis udalostí

Najmodernejšia technológia je našou dominantou. Dnes už nepotrebujete žiadať o výpis udalostí vo Vašom objekte (zakódovanie, odkódovanie, poplach, porucha). Po prihlásení prideleným menom a heslom si môžete sami skontrolovať správy z Vášho objektu, ktoré boli zaslané na náš najmodernejší pult centralizovanej ochrany.

Viac...