Certifikát

Spoločnosť má certifikovaný Systém manažérstva kvality (QA audit , správa č.:2.5.-0866/2003, registračné číslo certifikátu: 04100 30755), ktorý potvrdzuje, že spoločnosť zaviedla a používa systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2000 / EN ISO 9001:2000 v odbore strážna služba